އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ދެވަނަ ދިހައިގަ ފުރްޤާން މިސްކިތުގަ ދަރުސް ދޭނީ ޖަމިއްޔަތުލްއިސްލާމުން!

ދެވަނަ ދިހައިގަ ފުރްޤާން މިސްކިތުގަ ދަރުސް ދޭނީ ޖަމިއްޔަތުލްއިސްލާމުން!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 19 ސިކުންތު

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ދެވަނަ ދިހައިގައި ފުރްޤާން މިސްކިތުގަ ދަރުސް ދޭނީ ޖަމިއްޔަތުލްއިސްލާމުންނެވެ. އެގޮތުން މިއަދުގެ ޢަޞްރު ނަމާދަށް ފަހު "އާޚިރަތަށްވުރެ ބޮޑަށް ދުނިޔެއާއިމެދު ރުހެވޭތޯ؟" މައުޟޫއަށް ދަރުސް ދެއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޝައިޚް މުޙައްމަދު މޫސާއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ތާވަލު އަދި ހާމަ ނުކުރައްވާތީ މައުލޫމާތު ވަނީ ނުލިބިފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


80%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް