އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ޗިޕްސް އެންޑް ނަޓްސް ފަޖް

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ޗިޕްސް އެންޑް ނަޓްސް ފަޖް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 7 މިނެޓް, 12 ސިކުންތު

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 

·   1 ޖޯޑު ޗޮކޮލެޓް ޗިޕްސް

 

·   1 ޖޯޑު ނަޓްސް (ކެޝޫ ކަޓްސް ނުވަތަ އެލްމޯންޑް ވެސް ރަނގަޅުވާނެ)

 

·   3 ޖޯޑު ހަކުރު

 

·  ¾ ޖޯޑު ބަޓަރު

 

·  3/2 ޖޯޑު ކިރު (ފުލް ކްރީމް)

 

·  1 ޕެކެޓު މާޝްމެލޯ (ދިޔާކޮށްފާ)

 

·  1 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

 

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

 

ތަވަޔަކަށް ބަޓަރާއި، ހަކުރު އަދި ކިރު އަޅާފަ، ބަޓަރުކޮޅު ވިރެންދެން އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ކެއްކުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު ތަވާގެ ތެރެއަށް ޗޮކޮލެޓް ޗިޕްސްކޮޅު އަޅާ މިކްސް ކޮށްލާށެވެ. ރަނގަޅަށް މިކްސްވުމުން ބާކީ ހުރި ތަކެތިވެސް އަޅާ މިކްސް ކޮށްލާށެވެ. ދެން ޓްރޭއަކަށް އެޅުމަށްފަހު ހިހޫ ވުމުން ހަތަރެސްކަން ގޮޅިއަށް ކަފާށެވެ. އެއްކޮށް ހިހޫވުމުން ފްރިޖަށްލާ ރަނގަޅަށް ފިނިކޮށްލާށެވެ. ޗިޕްސް އެންޑް ނަޓްސް ފަޖް ތައްޔާރު ކުރެވުނީއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


22%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
22%
އޯކޭ
55%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ