އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ހުޅުމާލޭފައި ކުޑަ ފުޅިއަކަށް ސާފު ލިކުއިޑް އަޅައިގެން ގޮއްވާލައިފި!

ހުޅުމާލޭފައި ކުޑަ ފުޅިއަކަށް ސާފު ލިކުއިޑް އަޅައިގެން ގޮއްވާލައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 25 ސިކުންތު

ހުޅުމާލޭފައި ކުޑަ ފުޅިއަކަށް ސާފު ލިކުއިޑް އަޅައިގެން ގޮއްވާލާއިފިއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންް ބުނެފައިވަނީ ފުލުހުން އެ ސަރަހައްދަށް ދިޔަ އިރު ކުޑަ ފުޅިއަކަށް ސާފު ލިކުއިޑް އަޅައިގެން ގޮއްވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގި މިރޭ 22:30 ހާއިރު ހުޅުމާލެ 16 ނަންބަރު ފްލެޓާއި 18 ނަންބަރު ފްލެޓު ސަަރަހައްދުގައެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ...

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
75%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު