އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ޕޮޓޭޓޯ ޕައީ

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ޕޮޓޭޓޯ ޕައީ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 5 މިނެޓް, 3 ސިކުންތު

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

 5 އަލުވި (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފަ، ކައްކާ މަޑުކޮށްފައި)

 1 ދަޅު މަސް

 1 ލީކްސް

 ޗީޒް (ގާނާފައި)

 6 ބިސް

 1 ގިތެޔޮ މިރުސް

 3 ފިޔާ

.  ލޮނު

 އަސޭ މިރުސް

 އަޖިނަމޮޓޯ

 ތެޔޮ

 

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

 އެންމެ ފުރަތަމަ އުނދުން މައްޗަށް ތަވާއެއް އުދުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ތެޔޮފޮދެއް އެޅުމަށްފަހު ތެޔޮފޮދު ހޫނުވުމުން ފިޔާކޮޅު އަޅާފައި ފިޔާ މީރު ކޮށްލާށެވެ. ފިޔާކޮޅު މީރުވުމުން އޭގެ ތެރެއަށް ލީކްސް ކޮޅުވެސް އަޅާފައި މީރު ކޮށްލާށެވެ.

 އެއަށްފަހު މަސް، އަލުވި، އަޖިނަމޮޓޯ، ލޮނު، އަދި އަސޭމިރުސް އަޅާފައި ރޯފިލުމުން އުނދުންމަތިން ތެލި ބާލާށެވެ.

 އެއަށްފަހު ބިހާއި ޗީޒް ގިރާލުމަށްފަހު ކުރިން ހެދި މަސްކޮޅާއި އެއްކޮށްލާ ތަވާގައި ފިހެލާށެވެ. ޕޮޓޭޓޯ ޕައީ ތައްޔާރުވީއެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


37%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
18%
އޯކޭ
32%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ