އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ވިދުވަރެއް ފަދައިން ސުވަރުގެ ދިއުމަށް އެދޭ މީހާ މިސްކިތުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު ގިނަކުރާށެވެ!

ވިދުވަރެއް ފަދައިން ސުވަރުގެ ދިއުމަށް އެދޭ މީހާ މިސްކިތުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު ގިނަކުރާށެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 18 ސިކުންތު

ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި އެއާޕޯޓަށް ދާން ގަދި ދެގަޑިއިރު ނަގައެވެ. ނަމަވެސް ހައިވޭ ހަދައި ޓްރެފިކް ލައިޓުގައި މަޑުކުރަން ނުޖެހި ދެވޭނެ ގޮތް ހެދުމުން 15 ވަރަކަށް މިނީޓުން އެބަ ދެވެއެވެ. ދަތުރުކުރުވެފައި މަގު ފަސޭހަވުމުން އެންމެންވެސް ތިބެނީ އުފަލުންނެވެ. 

ހިތަށް ގެންނަންވީ ޤިޔާމަތް ދުވަހެވެ. ވިސްނައިލަންވީ އެދުވަހު ސުވަރުގެއަށް ދިއުމަށް އުންމީދުތައްކޮށްގެން މިކުރާ މަސައްކަތަށެވެ. މި މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރެވި އެއްވެސް މަގު ބަންދުވުމެއް ނެތި ވިދާލާ ވިދުވަރެއް ފަދައިން ސުވަރުގެއަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެ ނަމަ ލިބޭނެ އުފާވެރި ކަމަށެވެ. އުމުރުގެ ހުރިހާ ދުވަހަކު ކިތަންމެ ގިނަފަހަރު ކޮންމެ ދުވަހަކު ހައިވޭ ހުރަސްކޮށް އެކަމުން އުފާ ޙާޞިލުކުރުމުން ލިބޭނެ އުފަލަށްވުރެ އެތައް ހާސް ގުނަ ބޮޑު އުފަލެއް ސުވަރުގެއަށް އެފަދަ ދަތުރެއް ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ލިބޭނެއެވެ. 

މީސްތްކުންނޭވެ! ކާރުގައި ދަތުރުކުރަން ޕެޓްރޯލް އަޅަން ޖެހެއެވެ. ޕެޓްރޯލް އަޅަން ޕަމްޕުތަކަށް މަޑުކުރަން ޖެހެއެވެ. ޕެޓްރޯލް އަޅައިގެން ނޫނީ ދަތުރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ސުވަރުގެ އަށް ކުރަން އޮތް ދަތުރަކީ ވެސް ހަމަ މިފަދަ ދަތުރެކެވެ. ސުވަރުގެއަށް ކުރާ ދަތުރުގައި މަޑުކުރަން ޖެހެނީ މިސްކިތްތަކަށެވެ. ދަތުރު ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގަންނަން ޖެހެނީ މިސްކިތްތަކުންނެވެ. މިސްކިތްތަކަށް ވަދެ ކުރާ އަޅުކަމުންނެވެ. 

މިބަހުގެ މާނައަކީ ގޭގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ތަންތަނުގައި ކުރާ އަޅުކަމުގެ ފައިދާއެއް ނެތުމެއް ނޫނެވެ. މިސްކިތް "މަސްޖިދު" މިނަން އުފެދިގެން އަންނަނީ ސަޖިދަކުރުމުންނެވެ. ވީމާ އެމީހާ ﷲ ތައާލާއަށް އަޅުކަންކުރާ ކޮންމެ ތަނަކީވެސް މަސްޖިދު ކަމަށް ބުނެވިދާނެއެވެ. ވިސްނަން ޖެހޭނެ ކަމަކީ ޖަމާއަތުގައި ކުރަން ޖެހޭ އަޅުކަން މީސްތަކުން އެއްތަނަކަށް އެއްވެ ތިބެގެން ކަމެވެ. މިސްކިތްތަކުގެ ނަމުގައި ތަންތަން ހަދަނީ އެބޭނުމަށެވެ. އަދި އަޅުކަން ކުރަން ފަސޭހައިން ތިބެވޭނެ ކަމެއް ހުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. 

ވީމާ އަހަރެމެން ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރަންވީ ސުވަރުގެއަށް ކުރަން އޮތް ދަތުރު ފަސޭހަކުރުމަށެވެ. އެކަން ކުރެވޭނީ މިސްކިތްތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރި ވަރަކުންނެވެ. މިސްކިތުގައި މަޑުކޮށް އަޅުކަން ކުރުން ގިނަކުރިވަރަކުންނެވެ. 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


16%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް