އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ދިރުމާއި މަރުވުން ދެއްވެވި ސަބަބު އެނގިގެން ނޫނީ ހަޔާތް ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭނެ: ޝައިޚް ޙަސަން ލަޠީފް މޫސާ

ދިރުމާއި މަރުވުން ދެއްވެވި ސަބަބު އެނގިގެން ނޫނީ ހަޔާތް ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭނެ: ޝައިޚް ޙަސަން ލަޠީފް މޫސާ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 0 ސިކުންތު

މީސްތަކުންނަށް ﷲ ތަޢާލާ ދިރުމާއި މަރުވުން ދެއްވެވި ސަބަބު އެނގިގެން ނޫނީ ހަޔާތް ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ވީމާ އެންމެންނަކީ އެކަމަށް ވިސްނައި ފިކުރު ކުރަން ޖެހޭނެ މީހެކެވެ. 

ﷲ ތަޢާލާ މީސްތަކުންނަށް ދިރުމާއި މަރުވުން ދެއްވެވީ ހަމަ އެންމެ ބޭނުމަކުއެވެ. އެއީ މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ހެޔޮ އަމަލު ކުރަނީ ކާކުކަން ބެއްލެވުމަށެވެ. ވީމާ ދުނިޔޭގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ އެކަން އިމްތިޙާން ކުރެވޭ ދުވަހެކެވެ. މަރުވުމާއި ހަމައަށް މި އިމްތިޙާން ދެމިގެންވެއެވެ. އިމްތިޙާން ނިމޭނީ މަރުވުމުންނެވެ. މި އިމްތިހާނުން ފާސްވާނީ ދުނިޔޭގައި ހުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ﷲ ތަޢާލާ އެނގެވި ގޮތުގައި ސާބިތުވެ ހުރުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެކެވެ. 

އަހަރެމެންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ، އާދަމްގެފާނާއި ޙައްވާގެފާނު އުފެއްދެވުމަށްފަހު ލެއްވެވީ ސުވަރުގޭގައެވެ. ސުވަރުގެއިން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަތީ ޝައިޠާނާގެ ސަބަބުންނެވެ. ޝައިޠާނާއަކީ މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ހުރި ޢަދާވާތްތެރިއެކެވެ. އެކަން އަބަދުވެސް ހިތުގައި ބާއްވައިގެން ނޫނީ އިމްތިހާނުން ހަމަ އެކަކުވެސް ފާހެއް ނުވާނެއެވެ. ޝައިޠާނާއަކީ ޢަދާވާތްތެރިއެއް ކަމުގައި ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ ބަޔާންކުރައްވަވައިފައެވެ. 

އިބިލީސް މީސްތަކުން ދަލުގައި ޖައްސުވަނީ ﷲ ތަޢާލާ ޙަރާމް ކުރެއްވެވި ކަންކަން އެއީ ޒީނަތުގެ ގޮތުގައިމ މީސްތަކުންނަށް ދައްކުވައިގެންނެވެ. ހަވާ ނަފުސުގެ އެދުންތަކަށް ހައްލުވައިގެންނެވެ. ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ ބައަކު ތަޅާ ފޮޅަނީ އަންހެނުންނާއި ހުރެއެވެ. ދުނިޔޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މީހަކު މަރައިލެވުނީ އަންހެނަކާއި ހުރެއެވެ. ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ތަޅާ ފޮޅަނީ ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަމުގައެވެ. ފައިސާއަކީ ކިތަންމެ ގިނައިން ލިބުނު ނަމަވެސް ހިތް ފުރޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެހެން ނޫން ނަމަ ޤާރޫނުގެ ހިތް ފުރޭނެއެވެ. 

- ޝައިޚް ޙަސަން ލަޠީފް މޫސާގެ ދަރުސަކުން

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް