އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހުޅުމާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގަ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވިޔަފާރިކުރާ ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް މުއްދަތު ޖަހައިފި

ހުޅުމާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގަ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވިޔަފާރިކުރާ ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް މުއްދަތު ޖަހައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 55 ސިކުންތު

ހުޅުމާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ރާއްޖޭގައި ޤްވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅެ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވިޔަފާރިކުރާ އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ބަނަގްލަދޭޝް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް މުއްދަތު ޖަހައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އޭނާ އަކީ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ މީހަކުކަން އެނގުނީ ދިވެއްސަކާއި މާރާމާރީ ހިންގައިގެން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ބެލިބެލުމުން ކަމަށެވެ. ދިވެހި މީހާއަށް ކުދި އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ދައުވާ ކުރަން ބޭނުން ނުވާތީ އެ މައްސަލައިގައި އެމީހާ ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

މާރާމާރީގެ މައްސަލަތަކަކީ ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ ޖިނާޢީ މައްސަލައެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


100%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު