އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އާމިނަތު އާއިޝް މޫސާ އަޙްޝަމްގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު

އާމިނަތު އާއިޝް މޫސާ އަޙްޝަމްގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 12 ސިކުންތު

ގްރީންލައިޓް / އދ.މާމިގިލި ، އާމިނަތު އާއިޝް މޫސާ އަޙްޝަމް (00 އަހަރު) ގެ މައްޗައް ކަށުނަމާދު މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ  މިސްކިތުގަ އޮންނާނެއެވެ

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ