އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ސިޑްނީގަ ތިބި ދިވެހިންނާ މުސްލިމުންގެ ސަމާލުކަމަށް - މުފްތީ މެންކް ސިޑްނީއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ!

ސިޑްނީގަ ތިބި ދިވެހިންނާ މުސްލިމުންގެ ސަމާލުކަމަށް - މުފްތީ މެންކް ސިޑްނީއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 14 ސިކުންތު

މަޝްހޫރު ދިނީ ޢިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ އިސްމާޢީލް މެންކް، އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސިޑްނީއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހާއި 9 ވަނަ ދުވަހު އިންޓަރނޭޝަނަލް އީދު ފެސްޓިވަލްގައި މުފްތީ މެންކް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ތަޤްރީރުކުރައްވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

އިތުރު މައްލޫމާތު:

 

#inshaAllah Details at http://www.eid.sydney 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
21%
އޯކޭ
28%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް