އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކޮމީޑިއަން ކަޕިލް ޝަރްމާ އަށް ދަރިއަކު ލިބެން އުޅެނީ

ކޮމީޑިއަން ކަޕިލް ޝަރްމާ އަށް ދަރިއަކު ލިބެން އުޅެނީ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 5 ސިކުންތު

މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ކަޕިލް ޝަރްމާގެ އަންހެނުން އިނީ ބަލިވެއިނދެ، ދަރިއަކު ލިބެން އުޅޭކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކަޕިލް ޝަރުމާ އާއި ޗަތުރަތުއަށް ދަރިއަކު ވަރަށް އަވަހަށް ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އަދި އެ ދެމަފިރިން މިހާރު އަންނަނީ އެކަމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ތައްޔާރުވަމުން ކަމަށެވެ.

މި ޚަބަރަށް ކަޕިލްގެ ދެމަފިރިންގެ އެއްވެސް ބަހެއް މިހާތަނަށް ލިބިފައިނުވިޔަސް، ވާގިދެމުން ރިޕޯޓުތައް ބުނެފައިވަނީ ކަޕިލްގެ މަންމަގެ ދިރިއުޅުން މުމްބާއީއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ އެ ދެމަފިރިންނަށް ދަރިއަކު ލިބި އޭނާ މާމައަކަށްވާން އުޅޭތީ ކަމަށެވެ.

ކަޕިލް އާއި ޗަތުރަތު ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭތާ އަހަރުތަކެއް ވީފަހުން ރަސްމީކޮށް އެންގޭޖްވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
66%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މުހައްމަދު އަފްރާޙް