އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސް ޢާޞީފް ޒަރުދާރީ ހައްޔަރުކޮށްފި!

ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސް ޢާޞީފް ޒަރުދާރީ ހައްޔަރުކޮށްފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 6 ސިކުންތު

ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަތަކަކާއި ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސް ޢާޞީފް ޢަލީ ޒަރުދާރީ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކުގެ ތެރޭގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ. 

ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސް ޢާޞީފް ޢަލީ ޒަރުދާރީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ބޭރު ކުރެއްވި މައްސަލަތަކެއް ގެންދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް