އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އިރާޤް މިލިއަނަރަކު 2 ދަރިންގެ މަންމަ އާ ކައިވެނިކުރަން ރަނަކަށް 8 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ!

އިރާޤް މިލިއަނަރަކު 2 ދަރިންގެ މަންމަ އާ ކައިވެނިކުރަން ރަނަކަށް 8 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 47 ސިކުންތު

އިރާޤް މިލިއަނަރަކު އުމުރުން 32 އަހަރުގެ 2 ދަރިންގެ މަންމަ އާ ކައިވެނިކުރަން ރަނަކަށް 8 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމައިފިއެވެ. ކޯޓުގެ ލިޔުންތައް ބުނާގޮތުން މީގެ ތެރެއިން 3 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭނީ ކައިވެނީގެ ކުރިންނެވެ. 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭނީ ކައިވެނީގެ ފަހުންނެވެ. 

35 އަހަރުގެ މިލިއަނަރު ވަނީ އޭނާގެ ދެ ދަރިންގެ ބެލެނިވެރިކަމާއިވެސް ޙަވާލުވެފައެވެ.

މިއީ ކައިވެނީގެ ރަނަކަށް އިރާޤްގައި މިހައިތަނަށް ދެވޭ އެންމެ ބޮޑު އަދަދެވެ. އިރާޤްގެ މުއްސަނދިންގެ ކައިވެނިތަކުގައި ރަނުގެ ގޮތުގައި ޢާންމުކޮށް ދެނީ 4000 ޑޮލަރާއި 8000 ޑޮލަރާއި ދެމެދުގެ އަދަދުތަކެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


26%
ވ.ރަނގަޅު
11%
ރަނގަޅު
19%
އޯކޭ
42%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް