އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރުދޭ ބިލް މަޖިލިހަށް ބަލައިގަނެ، ދިރާސާ ކުރުމަށް ކޮމިޓީތަކަށް ފޮނުވައިފި

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރުދޭ ބިލް މަޖިލިހަށް ބަލައިގަނެ، ދިރާސާ ކުރުމަށް ކޮމިޓީތަކަށް ފޮނުވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 5 ސިކުންތު

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަށް ޤާނޫނީ ބާރު ދިނުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ބަލައިގަނެ އެބިލް ދިރާސާ ކުރުމަށް ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއަށް މިއަދު ފޮނުވައިފިއެވެ.

މިބިލަކީ ނިމިދިޔަ 18 ވަނަ މަޖިލިހަށް ވެސް ހުށަހަޅާ، ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ފާސްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށް، ފށް ނުކުރެވިފައިވާ ބިލެކެވެ. އެއިރު މިބިލް ފާސް ނުކުރެވިފައިވަނީ، ފާސް ކުރަން ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އަދަދަށް މެމްބަރުން މަޖިލިހުގެ ތަޅުމަށް ހާޒިރުވެވަޑައިނުގަތުމުން ވޯޓަށް އެހޭ ގޮތް ނުވެގެންނެވެ. 

މިއަދުގެ މަޖިލިހަށް މިބިލް ބަލައިގަންނަން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވާފައިވަނީ 79 މެމްބަރުންނެވެ.

ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިިފައިވާ މީހުންނާއި ގޮންނޭނގޭ ގޮތަށް މަރާލާފައިވާ މީހުންގެ މަރުގެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިތުރުން ދައުލަތުން ގެއްލިފައިވާ ފައިސާތައް ހޯދުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ވަނީ ގަރާރަކުން ދެ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނެއް އުފައްދަވާފައެވެ. މިއީ އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ ވައުދުތަކުގެ ދަށުންއުފެއްދެވި ދެ ކޮމިޝަނެކެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ