އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އަމީތާބް 2100 ދަނޑުވެރިންގެ ލޯނު އަދާކޮށްދީފި! ނިކަމެތިންނަށް އޯގާތެރި މީހުންނަށް އިސްލާމް ދީނުގެ ހިދާޔަތް ދެއްކެވުން އެދި ދުޢާކުރަމާތޯ!

އަމީތާބް 2100 ދަނޑުވެރިންގެ ލޯނު އަދާކޮށްދީފި! ނިކަމެތިންނަށް އޯގާތެރި މީހުންނަށް އިސްލާމް ދީނުގެ ހިދާޔަތް ދެއްކެވުން އެދި ދުޢާކުރަމާތޯ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 52 ސިކުންތު

ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ މަޤްބޫލް ފިލްމީ ބަޠޮލް އަމީތާބް ، ފަޤީރުކަމުން ލޯނު ނުދެއްކިފައި ތިބި ބިހާރުގެ 2100 ދަނޑުވެރިންގެ ލޯނު ދައްކައިދީފިއެވެ. މިދިއަ އަހަރު އަމީތާބް ވަނީ އުތައްރު ޕްރަދޭޝްގައި ތިބި މިފަދަ އެއް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ދަނޑުވެރިންގެ ލޯނު އަދާކޮށްދީފައެވެ! 

އަމީތާބްގެ ދަރިފުޅު އަބީޝެކް ބުނީ އިންޑިއާގައި ހެޔޮ އަގުގައި ރައްޔިތުންނަށް ކާބޯތަކެތި ލިބޭނީ ދަނޑުވެރިންނަށް ހިތްވަރުދީ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށްގެން ކަމަށް ބައްޕަ ޤަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ދަނޑުވެރިންނަށް އެހީތެރިވުމަކީ ބައްޕަގެ ވައުދެއް ކަމަށެވެ.

އަމީތާބް ފަދަ ފަޤީރުންނަށް އަޅައިލާ އޯގާތެރި، ދީލަތި މީހުންނަށް އިސްލާމް ދީނުގެ ހިދާޔަތް ދެއްކެވުން އެދި ދުޢާކުރުން ކީއްތޯއެވެ؟ ބޮލީވުޑްގެ މުސްލިމް ތަރިންވެސް ގެންދަނީ ވަރަށް ދީލަތި ކަމާއިއެކު ފަޤީރުންނަށް އެހީތެރިވަމުންނެވެ!

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


12%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
12%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް