އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ލިކަމެކް ނައިޓް މާކެޓްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ލިކަމެކް ނައިޓް މާކެޓްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 47 ސިކުންތު

ލިކަމެކް ކުންފުނިން ބާއްވާ ނައިޓް މާކެޓްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި މޭޒު ދޫކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އޯގަސްޓް މަހުގެ 29 އިން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ބާއްވާ މި ނައިޓް މާކެޓްގައި 6 މީޓަރުގެ 450 ސްޓޯލް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. ސްޓޯލެއްގެ އަގަކީ 6000 ރުފިޔާ އެވެ.

މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މާލެއިންނަމަ ޝީބިލްޑިން ތިންވަނަ ފަނގިފިލާ އިން އަދި ހުޅުމާލެއިންނަމަ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުން މޭޒު ގަންނަން ލިބޭނެއެވެ.

ލިކަމެކް ކުންފުނިން ވަނީ މިއަހަރު ރޯދަމަހުގެ ކުރިން ދަރުބާރުގޭގައި ނައިޓް މާކެޓެއްވެސް ބާއްވާފައެވެ. ބައިލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެ ނައިޓް މާކެޓަށްވެސް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ލިކަމެކް ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު