އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ހަތަރު ސަތޭކަ އަަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ކޮރަޕްޝަން ހާމަކުރާ ވެބްސައިޓަށް!

ހަތަރު ސަތޭކަ އަަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ކޮރަޕްޝަން ހާމަކުރާ ވެބްސައިޓަށް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

ރައީސް އޮފީހުން ޤާއިމުކުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގައި ހިނގާ ކޮރަޕްޝަނާ ހިޔާނާތްތަކުގެ ކަންކަން ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް ހުށަހެޅޭ ވެބްސައިޓަށް 400 އަަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ހުށައެޅިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް ހޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް ހޫދު ވިދާޅުވީ މީގެތެރެއިން ސުވާލު އުފޭދޭ 18 މައްސަލައެއް ތަހުޤީގުކުރުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ވެބްސައިޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލަނީ ރައީސް އޮފީހުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ހާއްސަ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.

 

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު