އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ހައްޖަށް ދާން ޕެންޝަން ފަންޑުން ގެނޭ މިންވަރު 80 އިން ސައްތައަށް ބޮޑުކުރަން ނިންމައިފި

ހައްޖަށް ދާން ޕެންޝަން ފަންޑުން ގެނޭ މިންވަރު 80 އިން ސައްތައަށް ބޮޑުކުރަން ނިންމައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 50 ސިކުންތު

ހައްޖަށް ދާން ޕެންޝަން ފަންޑުން ގެނޭ މިންވަރު 80 އިން ސައްތައަށް ބޮޑުކުރަން ނިންމާފައި ވާކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެއޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް ހޫދު ވިދާޅުވީ ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާއިން ޙައްޖަށް ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާ އެ ފަންޑުން ކުރިން ނެގޭނެކަމަށް ކަނޑައެޅި އަދަދު 80 އިން ސައްތައަށް ބޮޑުކުރަން ނިންމައި ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް އެ އިސްލާހު ހުށައަޅުއްވާފައިވާކަމަށެވެ.

ޕެންޝަން ފަންޑުން ފައިސާ ދޫކުރާ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުން ފައިސާ ދޫކުރާނީ އެ އަހަރަކު ޙައްޖަށް ގެންދިޔުމަށް ކަނޑައަޅާ އަގުގެ ދެބައިކޮށްފަ އެއްބައެވެ. އަދި އެކައުންޓްގައި ތިންލައްކަ ތިރީސް ހަ ހާސް ރުފިޔާ ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޖުވުމަށް ފައިސާ ދޫކުރާނެއެވެ.

 

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު