އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އެކަމެއް އިޞްލާޙްކުރަން އޮންނަ ގޮތަށް އިޞްލާޙްކުރަން ނުއުޅެފިނަމަ ވާނީ ފަސާދަ: ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު

އެކަމެއް އިޞްލާޙްކުރަން އޮންނަ ގޮތަށް އިޞްލާޙްކުރަން ނުއުޅެފިނަމަ ވާނީ ފަސާދަ: ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 5 ސިކުންތު

ކަންކަން އިޞްލާޙްކުރުމަށްޓަކައި 2 ކަމެއް ލާޒިމުވެގެންވެއެވެ. އެއީ އިޞްލާޙް ކުރުމުގައި ތެދުވެރި ނިޔަތް އޮތުމާއި އެކަމެއް އިޞްލާޙްކުރަން އޮންނަ ގޮތަށް އިޞްލާޙްކުރަން އުޅުމެވެ. 

މިއިން ކަމެއް އުނިވެއްޖެ ނަމަ އިޞްލާޙްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ވާނީ ފަސާދައެވެ

- ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމް

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް