އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މޫރްސީ ވަނީ އަލްޖަޒީރާގެ ސްޓޫޑިއޯ ނަމާދުވަގުތަށް ހުއްޓުވައި ނަމާދުކުރެއްވުމަށްފަހު ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދަވާފަ!

މޫރްސީ ވަނީ އަލްޖަޒީރާގެ ސްޓޫޑިއޯ ނަމާދުވަގުތަށް ހުއްޓުވައި ނަމާދުކުރެއްވުމަށްފަހު ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދަވާފަ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 58 ސިކުންތު

"މިޞުރުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މޫރްސި ވަނީ މިޞުރުގައި ހުރި އަލްޖަޒީރާގެ ސްޓޫޑިއޯގައި ނަމާދަށް ހުއްޓުވައި ނަމާދުކުރެއްވުމަށްފަހު ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދަވައިފައެވެ." --ޚަދީޖާ ބިން ޤިންތް

"މޫރްސިއަކީ ﷲ ގެ ޙައްޤުފުޅުތައް އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ ވައްދު ކަމުގައި ހައްދަވައި އެއަށް އަމަލުކުރެވި ބޭފުޅެކެވެ. އަދި އެ ވައުދުމަތީގައި އަވަހާވި ބޭފުޅެކެވެ. ބައެއް މީހުން މަރުވެގެންދަނީ ﷲ ގެ ޙައްޤުތައްމަތިން ހަނދާންވެސް ނުކުރާ ޙާލުގައެވެ."

--ޢަބްދުލްހާދީ ޙުސައިން

މިޞުރުގެ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބީ ރައީސް މުޙައްމަދު މޫރްސީ އަވަހާރަވުމުން ގިނަ ބައަކު ގެންދަނީ މިފަދަ ކަންކަން ހާމަކޮށް އެމަނިކުފާނަށް ތައްރީފްކުރަމުންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


31%
ވ.ރަނގަޅު
37%
ރަނގަޅު
18%
އޯކޭ
12%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް