އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އައިޓީ ޕްރޮފެޝަނަލު އަނބިމީހާ އާ ކުޑަ ދެދަރިން މަރާލުމަށްފަހު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

އައިޓީ ޕްރޮފެޝަނަލު އަނބިމީހާ އާ ކުޑަ ދެދަރިން މަރާލުމަށްފަހު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 34 ސިކުންތު

އެމެރިކާގައި މަސައްކަތްކުރާ އިންޑިއާގެ އައިޓީ ޕްރޮފެޝަނަލަކު އޭނާގެ ކުޑަ 2 ފިރިހެންދަރިންނާއި އަނބިމީހާ މަރައިލުމަށްފަހު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ 2 ދަރިންނާއި އަނބިމީހާ މަރާލާފައިވަނީ ބަޑިޖަހައިގެން ކަމަށާއި އޭނާ މަރުވެފައިވަނީވެސް އަމިއްލައަށް ގައަށް ބަޑިޖަހައިގެން ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެންގެ ގައަށްވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަޒަން އަރާފައިވާކަންވެސް ފުލުހުން ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މިކަން ކުރީ އުމުރުން 44 އަހަރުގެ މީހެއް ކަމަށާއި އަނބިމީހާގެ އުމުރަކީ 41 އަހަރު ކަމަށާއި ދަރިންނަކީ 15 އަހަރާއި 10 ގެ 2 ކުދިން ކަމަށެވެ. ޢާއިލާ އެކުގައި މަރުވުމުން އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދަން އުނދަގޫވެފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


18%
ވ.ރަނގަޅު
31%
ރަނގަޅު
37%
އޯކޭ
12%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް