އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިން ސައުދީ އަބްހާ އެއާޕޯޓަށް ރޭ ދިން ހަމަލާގަ 9 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ!

ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިން ސައުދީ އަބްހާ އެއާޕޯޓަށް ރޭ ދިން ހަމަލާގަ 9 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 50 ސިކުންތު

ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިން ސައުދީ އަބްހާ އެއާޕޯޓަށް ރޭ ދަންވަރު 12.35 ހައިއިރު ދިން ހަމަލާގައި އަނިޔާލިބިގެން 9 މީހަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަން ޖެހުނު ކަމަށް ސައުދިއަރަބިޔާއިން ބުނެފިއެވެ. އަދި ސައުދީގެ 8 މީހަކާއި އިންޑިއާގެ މީހަކު ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. 

ސައުދީ ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ހަމަލާދިނީ ޑްރޯންއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށާއި ހަމަލާގައި ލިބުނު ގެއްލުންތައް މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު މިހާރު އެއާޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ. 

މިއީ ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިން އަބްހާ އެއާޕޯޓަށް ދިން 3 ވަނަ ހަމަލާއެވެ. ސައުދީ ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ހަމަލާ ދިން ނަމަވެސް ޔަމަނުގައި ކުރިއަސް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަންތައް ނުހުއްޓާނެ ކަމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


66%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް