އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

7 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކު ރޭޕްކުރުމުން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގެއްލުން ދިން ސޯޅަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

7 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކު ރޭޕްކުރުމުން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގެއްލުން ދިން ސޯޅަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 57 ސިކުންތު

އިންޑިއާގެ ޖައިޕޫރުގެ އަވަށެއްގައި 7 އަހަރުގެ އަނހެންކުއްޖަކު ރޭޕްކުރުމަށްފަހު ލޭތަރަކާއެކު މަގުމައްޗަށް އެއްލައިލާފައި އޮތް މަސައްލައަކާއި ގުޅިގެން މުޒާހަރާކުރަން ނުކުތް މީހުންގެ ތެރެއިން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަސް ގެއްލުން ދިން 16 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. 

މިކަމާއި ގުޅިގެން މަގުތަކަށް ނުކުތް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ވަނީ އަވަށުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ވެހިކަލްތަކަސް ގެއްލުންދިފައެވެ. އެމީހުން ބުނަމުން ގެންދަނީ އެކަންކުރި މީހާ ހޯދައި ހައްޔަރުކުރަންދެން މުޒާހަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. 

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ކުއްޖާއަށް އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން ކަމަށާއި ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


21%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
28%
އޯކޭ
35%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް