އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދިންގެ ބައަކު ހަތިޔާރުން ހަމަލާދިނުމަށްފަހު ފަލަސްޠީން ޒުވާނަކު ވަގަށް ނަގައިފި

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދިންގެ ބައަކު ހަތިޔާރުން ހަމަލާދިނުމަށްފަހު ފަލަސްޠީން ޒުވާނަކު ވަގަށް ނަގައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 53 ސިކުންތު

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދިންގެ ބައަކު ބައިތު ޢުއްމާރު އަވަށަށް ހަތިޔާރާއިއެކު އަރައިގަނެ ހަތިޔާރުން ހަމަލާދިނުމަށްފަހު ފަލަސްޠީނުގެ 27 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ވަގަށް ނަގައިފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ހަތިޔާރު ހިފައިގެން އައި މީހުން ތިބީ ސިފައިން ގެންގުޅޭ ފަދަ ބަޑިފަދަ ތަކެތި ހިފައިގެންނެވެ. 

ސިފައިން މިފަދަ ޖަރީމާތައް ހިންގުމުން އިޒްރޭލް ސަރުކާރަށް މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާތީ ފަހަކަށް އައިސް މިފަދަ ޖަރީމާތައް ބައެއް ފަހަރު ހިންގަމުން ގެންދަނީ ޢާންމުންގެ އަތަށް ހަތިޔާރުދީ ބާރުވެރިކުރުވައިގެންނެވެ.

ޒުވާނާ ވަގަށް ނެގީ އާންމުންގެ ހެދުމުގައި ތިބި ބައަކު ނަމަވެސް ވަގަށް ނެގި ޒުވާނާ ގެންގޮސްފައިވަނީ އެޓްޒޮން މިލިޓަރީ ބޭސްއަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
75%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް