އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކަމަށް ބުނެ ޓިޔުނީސިއާގެ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގައި ހިޖާބަ އަޅައިގެން އުޅުން މަނާކޮށްފި

ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކަމަށް ބުނެ ޓިޔުނީސިއާގެ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގައި ހިޖާބަ އަޅައިގެން އުޅުން މަނާކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 46 ސިކުންތު

ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކަމަށް ބުނެ މިއަދުން ފެށިގެން ޓިޔުނީސިއާގެ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގައި ހިޖާބަ އަޅައިގެން އުޅުން މަނާކޮށްފި އެވެ. 

ބޮޑުވަޒީރު ޔޫސުފް ޗާހިދު ސޮއިކޮށް ނެރުނު ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުން މުވައްޒިފުންގެ އިތުރުން އޮފީސްތަކަށް ޚިދުމަތް ހޯދަންދާ އަންހެނުން ވެސް ތިބެންޖެހޭނީ މޫނު ހާމަކޮށް އެއީ ކާކުކަން އެނގޭ ގޮތަށެވެ.

ޓިޔުނީސިއާގެ 11.69 މިލިއަން މީހުންގެ ތެރޭގައި އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުން ހިމެނެނީ ވަރަށް މަދު އަދަދަކަށެވެ. މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައީ މާލިކީ މަޒުހަބުގެ މީހުންނެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


66%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް