އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ރާއްޖެއަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާނީ ރާއްޖެ ދަރަނިވެރިވެ ކަންބޮޑުވާން ނުޖެހޭނެވަރަށް!: ޗައިނާ ސަފީރު

ރާއްޖެއަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާނީ ރާއްޖެ ދަރަނިވެރިވެ ކަންބޮޑުވާން ނުޖެހޭނެވަރަށް!: ޗައިނާ ސަފީރު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 3 ސިކުންތު

ރާއްޖެއަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާނީ ރާއްޖެ ދަރަނިވެރިވެ ކަންބޮޑުވާން ނުޖެހޭނެވަރަށް ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާ ސަފީރު ޒާން ލިޒޯންގ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.  

ސަފީރު ވިދާޅުވީ ޗައިނާއިން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގައި ދެނީ އަދި ލޯނު ދެނީވެސް އެކަމަކުން (ދަރަނި އަދާކުރަން) ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތައް ބެލުމަށް ހަދަން ޖެހޭ ފީސިބިލިޓީ ހެދުމަށްފަހުގައި ކަމަށެވެ. 

ސަފީރު ވިދާޅުވީ އަދާ ނުކުރެވޭވަރުގެ އަދަދަކަށް ދަރަނި ދޫކުރުމަކީ ޗައިނާގެ ވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށެވެ. "ޗައިނާއިން ލޯނު ނަގަން އެއްވެސް ބައިވެރިއަކަށް މަޖުބޫރުކޮށްފައެއް ނުވާނެ. އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ދަރަނިވެރިވާތަން ދެކެން ޗައިނާއިން ބޭނުމެއް ނުވޭ. މަޝްރޫޢުތައް ހިންގައިދެނީ އަދި ލޯނުތައް ދޫކުރަނީވެސް ރިސްކް މެނޭޖްކުރުމަށް ހަދަން ޖެހޭ ފީސިބިލިތީތައް ހެދުމަށްފަހު."

ސަފީރު މިމޭރުމުން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ސިނަމާލެ ބްރިޖްގެ ޖުމުލަ އަގަކީ 200 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. އެއިގެ ތެރެއިން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ޗައިނާއިން ވަނީ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދީފައެވެ. ސަރުކާރުން ދައްކަންޖެހޭ 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހޭނީ 25 އަހަރުންނެވެ. އެއީ 5 އަހަރަށްފަހު 20 އަހަރުން ދައްކައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ. ވީމާ ބްރިޖުގެ އަގުން ސަރުކާރުން ދައްކަންޖެހޭ ބައި ދައްކަން 25 އަަހަރުގެ މުއްދަތެއް ލިބޭނެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


100%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް