އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޣާޒާއަށް މަތިންނާ އަޑިން ހަމަލާތައްދީ ފުނޑުފުނޑުކޮށްލިތާ ފަސް އަހަރު! ހިތްވަރަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ!

ޣާޒާއަށް މަތިންނާ އަޑިން ހަމަލާތައްދީ ފުނޑުފުނޑުކޮށްލިތާ ފަސް އަހަރު! ހިތްވަރަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 46 ސިކުންތު

2014 ވަނަ އަހަރު ޣާޒާއަށް މަތިންނާ އަޑިން ހަމަލާތައްދީ ފުނޑުފުނޑުކޮށްލިތާ ފަސް އަހަރު ފުރުނީއެވެ. ޣާޒާގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްވަރަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. 

މެދުނުކެނޑި 51 ދުވަސް ވަނަދެން ހަމަލާތައް ދިނެވެ. 2322 މީހުން ޝަހީދުކުރިއެވެ. 11000 މީހުން ޒަޚަމަކޮށްލިއެވެ. ގިނައިން ޝަހީދުވީވެސް އަނިޔާ ލިބުނީވެސް ހާލުގައި ޖެހުނީވެސް އަނހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނެވެ. އެތައް ހާސް ގެދޮރު ބިމާއި ހަމަކޮށްލިއެވެ.

ޣާޒާގެ ރައްޔިތުން މިއަދުވެސް ތިބީ އެކަމުގެ ހިތި ހަނދާންތަކާއިއެކުގައެވެ. އަނިޔާ ލިބުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށްވި މީހުން އެތިބީ އެލިބުނު ނިކަމެތިކަންމަތީގައެވެ. އެމީހުން ބޭނުންވަނީ މުސްލިމުންގެ އެހީތެރިކަމެވެ. ހެޔޮ ދުޢާ އެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް