އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މަސްވެރިކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ބައްދަލުވުމެއް ތިނަދޫގަ ބާއްވަނީ!

މަސްވެރިކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ބައްދަލުވުމެއް ތިނަދޫގަ ބާއްވަނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 27 ސިކުންތު

މަސްކަޑުތަކުގެ ނަފާ ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހޯދައިދިނުމަކީ މިސަރުކާރުގެ މުހިންމު އެއް އަމާޒު ކަމަށާއި މިކަން ޙާޞިލުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަސް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ "ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި" ބައްދަލުވުން 12 ޖުލައި 2019 ވަނަ ދުވަހު ގދ. ތިނަދޫގައި އޮންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހީމް ހޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.  

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޚިޔާލު ހޯދަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު