އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ސްކިނީ މަތިން ދޫ ހެދުމެއް ނުލާނަމަ އެއީ ނިވާވުން ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެ: ޑރ. އިޔާޟް

ސްކިނީ މަތިން ދޫ ހެދުމެއް ނުލާނަމަ އެއީ ނިވާވުން ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެ: ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 38 ސިކުންތު

ސްކިނީ ލާއިރު އެއިގެ މަތިން ދޫ ހެދުމެއް ނުލާނަމަ ހުންނާނީ ގައަށް ބާރުކޮށެވެ. ގައިގާ ދަވާދު އުނގުޅީމާ ހުންނަ ގޮތަށެވެ. ވީމާ އެއީ ނިވާވުން ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް

ވީއިރު ސްކިނީ ނޫން ނަމަވެސް ގައަށް ބާރުކޮށް ސްކިނީ ފަދައިން ހިފާފައި ހުންނަ ހެދުން ލާ އަންހެނުން މިކަމަށް ވިސްނައިލުން ކީއްތޯއެވެ؟

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


21%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
18%
އޯކޭ
43%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް