އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލައިވް ކުރަނީ

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލައިވް ކުރަނީ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 10 ސިކުންތު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިން ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ޓީވީން ލައިވް ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މިދައުވާގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތަކެވެ. އެންމެ ފަހުން މައްސަލާގައި އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވީ މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

މިޝާރީއަތް ޓީވީން ލައިވު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ)ގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ފައިސަލް އާދަމް ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ. މިވަގުތު ކުރިޔަށްދަނީ އެކަމަށް ވާން ޖެހޭ ތައްޔާރީތައްވުން ކަމަށްވެސް ފައިސަލް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މިއީ މިފަދައިން ޝަރީއަތެއް ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލައިވް ކުރަން އެދިފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު ކަމެއް ނުވަތަ ދައުލަތުން ކަމެއް އަދި އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ ހެނދުނު 11:30 ގައެވެ. ޝަރީއަތް ލައިވް ކުރާނީ ޓީވީއެމް އިންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
66%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ