އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޙައްޖަށް މީހަކު ފޮނުވަން އެއްވެސް އެހީއެއް ވެވޭނީވެސް އެމީހާ ޙައްޖުގެ ފަރުޟް އަދާކުރުމަށްފަހު!: ޑރ. އިޔާޟް

ޙައްޖަށް މީހަކު ފޮނުވަން އެއްވެސް އެހީއެއް ވެވޭނީވެސް އެމީހާ ޙައްޖުގެ ފަރުޟް އަދާކުރުމަށްފަހު!: ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 52 ސިކުންތު

"ޙައްޖަށް މީހަކު ފޮނުވަން ފައިސާގެ އެއްވެސް އެހީއެއް ވެވޭނީވެސް އެމީހާ ޙައްޖުގެ ފަރުޟު އަދާކުރުމަށްފަހުއެވެ. މައިން ބަފައިން ޙައްޖަށް ފޮނުވަން ދަރިން ގުޅިގެން ނަގާ ޗަންދާއެއްގައި ބައިވެރިވެވޭނީވެސް އެމީހާ ޙައްޖުވުމަށްފަހުއެވެ." 

ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް މިމޭރުމުން ވިދާޅުވީ "ފުރަތަމަ ވާން ޖެހޭނީ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ފަރުޟު ޙައްޖު ކަމަށްވާއިރު، ހުރިހާ ދަރިން ވެގެން މައިން ބަފައިން ޙައްޖަށް ފޮނުވަން ނަގާ ޗަންދާއެއްގައި ފަރުޟު ހައްޖު ނުވެ ހުރި މީހަކަށް ބައިވެރިވެވިދާނެތޯ؟" ދެންނެވި ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުގައެވެ. ޑރ. އިޔާޟް ވިދާޅުވީ ޗަންދާ ދެއްކޭނީ އަމިއްލައަށް ޙައްޖުކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށެވެ.

މިކަމުން ވެސް އެނގިގެންދަނީ ފަރުޟު ޙައްޖު އަދާކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމާއި އެކަމަސް އަވަސްވެގަންނަން ޖެހޭ މިނަވްރެވެ! 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


22%
ވ.ރަނގަޅު
22%
ރަނގަޅު
22%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް