އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާއަށް އިންތިޚާބުވި ޑަބްލިޔުޑީސީގެ މެންބަރު އިޤްރާރުގައި ސޮއިކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާއަށް އިންތިޚާބުވި ޑަބްލިޔުޑީސީގެ މެންބަރު އިޤްރާރުގައި ސޮއިކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 29 ސިކުންތު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރުކަމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތް ފަރާތްކަމުގައިވާ ޑިލައިޓް ފޭސް / ސ.ހިތަދޫ، އާމިނަތު ސަނާ މިއަދު މެންބަރުކަމުގެ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އާމިނަތު ސަނާ މިމަޤާމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތީ ކުރިން އެމަޤާމު ފުރުއްވަމުން ގެންދެވި ބޯޅަދަޑިގެ / ސ.ހިތަދޫ، އާމިނަތު ހަފީޒާ މަޤާމު ދޫކޮށްލެއްވުމުން އެމަޤާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރައްވައިގެންނެވެ.

މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވި ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ އާމިނަތު ސަނާއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު