އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ގަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން 9 ޓެކްސީ އަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ގަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން 9 ޓެކްސީ އަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 1 ސިކުންތު

ޓެކްސީ ކުރުމުގެ ގަވައިދާ ހިލާފުވެގެން، މާލޭގައި މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި 9 ޓެކްސީއަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

މިކަންހާމަވެފައިވަނީ ފުލުހުން ރޭ އާއްމު ކުރި މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުންނެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޓެކްސީ ދަތުރުތަކަށް ނެގޭނެ އެންމެ ބޮޑު އަގު އިއުލާނު ކޮށްފައެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް ފިޔަވަޅު އެޅި ނުވަ ޓެކްސީ އަކީ، ބޮޑުއަގުގައި ދަތުރުކޮށްގެން ނުވަތަ ގަވާއިދާ ކޮން ގޮތަކަށް ހިލާފުވެގެން ފިޔަވަޅު އެޅި ޓެކްސީތަކެއް ކަމެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

އާ އުސޫލަށް އަމަލު ކުރަން ފެށިތާ ފުރަތަމަ ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަގު ބޮޑުކޮށް ދަތުރުކޮށްގެން ހަ އުޅަނދެއް ވަނީ ޖޫރިމަނާކޮށްފައެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުތަކަށް 25 ރުފިޔާ، މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ދަތުރުތަކަށް 75 ރުފިޔާ ނެގޭއިރު މާލެ އާއި ހުޅުލޭގެ ދަތުރުތަަކަށް ނެގޭނެ އެންމެ ބޮޑު އަދަދަކީ 65 ރުފިޔާ ކަމަށެވެ. 

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު