އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ނޯވޭގެ މިސްކިތުގަ ބަޑިޖަހައި 17 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖާ މަރާލި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަށް އިންކާރުކޮށްފި

ނޯވޭގެ މިސްކިތުގަ ބަޑިޖަހައި 17 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖާ މަރާލި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަށް އިންކާރުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 27 ސިކުންތު

ނޯވޭގެ އަލްނޫރު މިސްކިތުގައި ބަޑިޖަހައި 17 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖާ މަރާލި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަށް އިންކާރުކޮށްފި އެވެ. 

"ދޮރު ބަންދުކޮށްގެން" މިއަދު ކޯޓުގައި ބޭއްވި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އޭނާގެ ވަކީލު ބުނީ އޭނާގެ ކްލައިންޓް މަރައިލީ ޓެރަރިސްޓެއްގެ ބައްޕަގެ ދޮން ދަރިއެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެއީ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް  ނޫން ކަމަށެވެ. 

ވަކީލް އެމޭރުމުން ބުނި ނަމަވެސް އޭނާ ދެއްކި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ސާބިތުކުރަން އެއްވެސް ހެއްކެއް ދެއްކިފައެއް ނުވެއެވެ. 

ފުލުހުން ބުނީ މަރާލި 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާއަކީ ނޯވޭގެ މީހަކު ގެންގުޅެ ބޮޑުކޮށްފައިވާ ޗައިނާ ދަރިކޮޅުގެ ކުއްޖެ ކަމަށެވެ. ހަމަލާދިން ޒުވާނާއަކީ ނަސްލީ ފިކުރުގައި ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޒުވާނެއް ކަމަށެވެ. ދީނީ ފިކުރުގައި ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޒުވާނެއްކަމަށް ބުނަން ބޭނުން ނުވީކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ބަޑިން ހަމަލާދިނީ 21 އަހަރުގެ ފިލިޕް މަންޝައުސް ކިޔާ މީހެކެވެ. އޭނާ ހަމަލާދެމުން ދަނިކޮށް އަތުލައިގަތީ މިސްކިތުގައި އެވަގުތު ކީރިތި ޤްރުއާން ކިޔަވަން އިން އުމުރުން 75 އަހަރުގެ މީހެކެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް