އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މާފުށީ ޖަލަށް އެތެރެކުރަން އުޅުޅު 21 ފޯނު ފުލުހުން އަތުލައިގެންފި

މާފުށީ ޖަލަށް އެތެރެކުރަން އުޅުޅު 21 ފޯނު ފުލުހުން އަތުލައިގެންފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 29 ސިކުންތު

ކ. މާފުށީ ޖަލަށް އެތެރެކުރަން އުޅުޅު 21 ފޯނު ފުލުހުން އަތުލައިގެންފިއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މިތަކެތި ހޯދީ ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 20:20 އެހާކަންހާއިރު، މާފުށީ ޕްރިޒަންގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނާއެކު މާފުށި ޖަލު ހުޅަނގުފަރާތު ފެންސްކައިރި ބަލައިފާސްކުރިއިރު އެފެންސް ކައިރިން ކަމަށެވެ.

ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ފެނިފައިވަނީ 21 ފޯނާއި 11 ފޯނު ޗާޖަރާއި 6 ހެޑްސެޓެވެ.

މިމައްސަލަ މާފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ދަނީ ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު