އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މަސްޖިދުލްއަޤްޞާގަ ޢީދު ނަމާދުކުރި ބޮޑު ޖަމާއަތަށް ބަޑި ޖަހައި ސާދަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި

މަސްޖިދުލްއަޤްޞާގަ ޢީދު ނަމާދުކުރި ބޮޑު ޖަމާއަތަށް ބަޑި ޖަހައި ސާދަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 13 ސިކުންތު

މަސްޖިދުލްއަޤްޞާގައި އިއްޔެ ޢީދު ނަމާދުކުރި ބޮޑު ޖަމާއަތަށް ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ސިފައިން ބަޑި ޖަހައި 14 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފިއެވެ. ރަސްމީ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން  ހަމަލާތަކުގައި 65 އަސްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވިއެވެ. 

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އެއް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޢީދު ނަމާދަށް ތިއްބައި ފުރަތަމަ އެތަނަށް ވެއްދީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީންގެ ބައިގަނޑެކެވެ. އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހި މުސްލިމުން ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރުމުން ކަރުނަގޭސް ޖަހައި ބަޑިން ހަމަލާދިނީއެވެ. 

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ސިފައިން މިފަދަ ހަމަލާއެއް ދީފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ ޢީދު ނަމާދުކުރަން ފެށީވެސް ހަމަޖައްސާފައި އޮތް ގަޑިއަށްވުރެ 1 ގަޑިއިރު ފަހުންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


16%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
46%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް