އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޢަރަފާތުގަ 2 ކުދިން, މިނާގަ 1 ކުއްޖަކު އުފަންވެއްޖެ

ޢަރަފާތުގަ 2 ކުދިން, މިނާގަ 1 ކުއްޖަކު އުފަންވެއްޖެ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 56 ސިކުންތު

ޙައްޖަސް މިއަހަރު ދިއަ 8 އަނހެންކު ވިހައިފައިވާއިރު އެއިގެ ތެރެއިން 2 ކުދިން ވިހާފައިވަނީ ޢަރަފާތު ދުވަހު ޢަރަފާތުގައި ކަމަށާއި 1 ކުއްޖަކު ވިހާފައިވަނީ މިނާގައި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. 

- މައިމޫނާ ޢަލީ އާއި ދަރިފުޅު:  

ޢަރަފާތު ގައި ވިހެއީ އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ޖީނީއަށް ނިޞްބަތްވާ މައިމޫނާ ޢަލީ ވިހެއި ދަރިފުޅަސް ނަން ދީފައިވަނީ މުޙައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ ނަމުންނެވެ.  

- ސުއާދު މުޙަމަދު އާއި ދަރިފުޅު: 

ލީބިޔާއަށް ނިޞްބަތްވާ އުމުރުން 40 އަހަރުގެ ސުއާދު މުޙައްމަދު އަށް ލިބުނު ދަރުފުޅަށް ނަން ދީފައިވަނީ ޢަރަފާތު ފަރުބަދައަށް ނިޞްބަތްކޮށް "ޢަރަފާ" އެވެ. 

ވިހެއި ދެމަިންނާއި ލިބުނު ދެދަރިންގެ ޙާލުވެސް ރަނގަލެވެ. 

މީގެ އިތުރުން މައްކާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ވަނީ ހަޖަސް ދިއަ 5 އަންހެނަކު ވިހައިފައެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


24%
ވ.ރަނގަޅު
27%
ރަނގަޅު
10%
އޯކޭ
37%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް