އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ރީތި އަޑަކުން އަޑުލައްވާ ހިމާރު: ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް!

ރީތި އަޑަކުން އަޑުލައްވާ ހިމާރު: ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 35 ސިކުންތު

ހިމާރުގެ އަޑަކީ އެންމެ ހުތުރު އަޑު ނަމަވެސް މީހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އަންނަ ފަދަ ރީތި ރާގަކަށް އަޑު ލެއްވެވުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ﷲ ދެައްވެވި މި ހިމާރަށް މިހާރު ވަނީ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ޕޫނާގައި ހުރި ޖަނަވާރު ބަލަހައްތާ ތަނެއްގައި އޮތް މިހާރު ލައްވާ އަޑާއިމެދު ގިނަ ބައަކު ޤަބޫލުކުރަނީ ހިމާރު ލަވަކިޔަނީ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަޑު ދިރާސާކުރާ ބައެއް މީހުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ހިމާރު ލަވަކިޔަނީއެއް ނޫނެވެ. ހިމާރު ނެރޭ އަޑު އެންމެ ވައްތަރީ ކީރިތި ޤްރުއާން ކިޔަވަން މަސައްކަތްކުރުމާއިއެވެ. ބައެއް މީހުން އެއަޑު އެންމެ ވައްތަރީ "ޙައްޔަ ޢަލަލްފަލާޙް" ކިޔުމާއި ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. މިހުންނަނީ ހައްތާވެސް މީހުންގެ ވިސްނުމެވެ.

ޙިމާރު އަޑު ލައްވަނީ ކަމަކަށް ބޭނުންވުމުންނެވެ.

އެނގޭ ކަމަކީ ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެހައި ތަކެތި ﷲ ތަޢާލާއަށް ޘަނާ ކިޔާކަމެވެ. އެ އަޑުތައް އިންސާނުންނަށް ﷲ ތަޢާލާ ނުއިއްވަވަނީއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


14%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
42%
އޯކޭ
28%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް