އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ރަސްދޫ އަށް އުދަ އަރަނީ !!

ރަސްދޫ އަށް އުދަ އަރަނީ !!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 37 ސިކުންތު

އއ.ރަސްދޫއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރަން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުން މިހާރުވެސް  ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް ބުނިއެވެ. އަދި ރަށުގެ ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ގޭގެއަށް ފެން ނުވަންނާނޭހެން ވެލި ބަސްތާ ޖެހުމަށް ވެސް ފުލުހުން އިލްތިމާސް ކޮށްފަވެއެވެ.

އއ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ހުންނަ ސަރަހައްދުގައިވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންބޮޑުވެފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


18%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
18%
އޯކޭ
63%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ