އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން 5 ރަށަކަށް ޖަނަރޭޓަރު ފޮނުވަނީ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން 5 ރަށަކަށް ޖަނަރޭޓަރު ފޮނުވަނީ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 25 ސިކުންތު

ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ދެމުންގެންދާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން 5 ރަށަކަށް އާޖަނަރޭޓަރު ފޮނުވަންނިންމައިފިއެވެ.

ފެނަކައިން ބުނެފައިވަނީ އާޖަނަރޭޓަރު ބޯޓަށް ލޯޑުކޮށްފައިވާކަމަށާއި މި ޖަނަރޭޓަރުތައް ފޮނުވަނީ ލ.ގަމާއި. ގއ. ވިލިނގިލީ، ގދ. ތިނަދޫގެ، ތ. ގުރައިދޫ އަދި ލ. ފޮނަދޫ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި 153 ބްރާންޗަކުން ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ފެނަކައިން ފޮނަދޫ، ވިލިނގިލި އަދި ތިނަދޫއަށް ފޮނުވަން ހަމަޖައްސައިފައިވަނީ އެއް މެގެވޯޓުގެ ޖެނެރޭޓަރެވެ. އަދި ގަމާއި ގުރައިދޫއަށް ފޮނުވަން ހަމަޖައްސައިފައިވަނީ 800 ކިލޯވޯޓުގެ ޖެނެރޭޓަރެވެ. 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު