އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކަޝްމީރަކީ މިނިވަން ސްޓޭޓެއް! އާޓިކަލް 370 އުވާލުމަކީ ކަޝްމީރު ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ގަދަކަމުން ޖަހައިގަތުން!: ޑރ. ޒާކިރު ނައިކް

ކަޝްމީރަކީ މިނިވަން ސްޓޭޓެއް! އާޓިކަލް 370 އުވާލުމަކީ ކަޝްމީރު ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ގަދަކަމުން ޖަހައިގަތުން!: ޑރ. ޒާކިރު ނައިކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 19 ސިކުންތު

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިންޑިއާއަށް މިނިވަންކަން ދިނީ މުސްލިމުން 3 ބައިކޮށްފައެވެ. އިންޑިއާއަށް ބައަކާއި ޕާކިސްތާނަށް ބައަކާއި އީސް ޕާކިސްތާނަށް ބައެކެވެ. މިކަން ކުރީ މުސްލިމުން ބައިބައިކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. 

އާޓިކަލް 370 އަށް ބަލާށެވެ! ކަޝްނީރަކީ ޤާނޫނު ހަދައި ހިންގުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ މިނިވަން ސްޓޭޓެކެވެ. ކަޝްމީރުގެ ރައްޔިތަކަށް ނޫނީ ކަޝްމީރުން ބިމެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް 70 އަހަރުފަހުން ހިންދޫންގެ މެޖޯރިޓީ ޕާލަމެންޓަށް ލިބުމުން މިހާރު މިވަނީ އެ ޙައްޤުތައް ކަޝްމީރުގެ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ޖަހައިގެންފައެވެ. އަތުލައިގެންފައެވެ.

އިންޑިއާއިން ކަޝްމީރާއިމެދު އަމަލުކުރަމުން އެގެންދަނީ އިޒްރޭލުން ފަލަސްޠީނާއިމެދު އަމަލުކުރާ ގޮތަށެވެ. ޓެރަރިސްޓުން މެރުމުގެ ނަމުގައި ވެސް އަމަލުކުރަމުން އެ ގެންދަނީ ހަމަ އިޒްރޭލުން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ގޮތަށެވެ. 

- ޑރ. ޒާކިރު ނައިކް 

ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯ:

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް