އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ސްނޯކްލިންގއަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު 2 ފަތުރުވެރިން ހޯދައިފި

ސްނޯކްލިންގއަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު 2 ފަތުރުވެރިން ހޯދައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 29 ސިކުންތު

އއ. މޫފުށި ރިސޯޓުގެ ފަޅުތެރެއަށް ސްނޯކްލިނގއަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިއަ 2 ފަތުރުވެރިން މިހާރު ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި ދެމަފިރިން މިހާރު ރިސޯޓުގައި ތިބިކަން ރިސޯޓުން ޔަޤީންކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފިއެވެ. 

ގެއްލިގެން ހޯދީ ޖަރުމަން ވިލާތުގެ ދެމަފިރިންނެވެ. އެމީހުން ގެއްލުނުކަން އެނގުމާއިއެކު އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ އެމީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު