އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން ގަސް ކެނޑުމުން ފެން ނުކުންނަ ގަސް!

ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން ގަސް ކެނޑުމުން ފެން ނުކުންނަ ގަސް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 25 ސިކުންތު

އިންޑިއާގެ ކަރުނާޓާކާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުންނަ މިބާވަތުގެ ގަސް ކެނޑުމުން ގަސް ތެރެއިން ބާރު ސްޕީޑްގައި ފެން ނުކުމެއެވެ. އެ ފެން ބުއިމަށާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށްވެސް ބޭނުން ކުރެއެވެ. 

އަދި މިހައިތަނަށް ހޯދި ހޯދުންތަކުން ގަހުގައި ހުންނަނީ ކިހައި ފެނެއްކަމެއް އަދި ފެން ހުންނަ ސަބަބު ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މުސްލިމުން ނޫން މީހުން ވެސް އެއީ އިލާހީ މުޢްޖިޒާތެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެއެވެ. 

މަޑު ރީނދޫ ކުލައެއް ހުންނަ މިފެނުގައި ލޮނު، ހިތި ކަމެއް ހުރެއެވެ. ފެން ބޭނުންކުރާ މީހުން ބުނަނީ އެއީ ޞިއްހަތަށް ފައިދާކުރާ ފެނެއް ކަމަށެވެ. 

ޢިލްމުގެ ތެރެއިން އިންސާނުންނަށް ލިބިފައި މިވަނީ ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވެވި މިންވަރެކެވެ. އިންސާނުންނަށް އޮތީ އުނގެނެން މަސައްކަތްކުރުމެވެ.  

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


39%
ވ.ރަނގަޅު
13%
ރަނގަޅު
26%
އޯކޭ
21%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް