އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އެއާޕޯޓްގަ ސިފައިންނާ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވީ ތަމްރީނަކަށް!

އެއާޕޯޓްގަ ސިފައިންނާ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވީ ތަމްރީނަކަށް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 55 ސިކުންތު

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ހަރަކާތެރިވީ ކުރިއަށް ގެންދާ ތަމްރީނެއްގައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. 

ފުލުހުން ބުނީ މި ތަމްރީނަކީ ސަލާމަތީ ބާރުތައް ގުޅިގެން ކަންކަން ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިއަ އެސެސްމަންޓް ތަމްރީނެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ތަމްރީނު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެއްވެސް ޚާއްޞަކަމެއް ހިނގައިގެން ނޫން ކަމަށެވެ. 

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުން މިރޭ 7.30 ހައިއިރުން ފެށިގެން ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ވަރުގަދަކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެއާޕޯޓްގެ އޮޕަރޭޝަންތައް އާދައިގެ މަތިން ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ. 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް