އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އިލްމުވެރިން އިޖުމާޢު ވަނީ ޤާޟީ ކަމަށް އަންހެނަކު އައްޔަންކުރާ މީހާ ފާފަވެރިވާނެކަމަށް: ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު

އިލްމުވެރިން އިޖުމާޢު ވަނީ ޤާޟީ ކަމަށް އަންހެނަކު އައްޔަންކުރާ މީހާ ފާފަވެރިވާނެކަމަށް: ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 6 ސިކުންތު

މިސްރުގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ މުޙައްމަދު އަބޫ ޒަހުރާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.  

މަޝްހޫރު އިމާމުވެރި ދަންނަބޭކަލުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބޭކަލަކު، އަންހެނުން ޤާޟީކަން ކުރުން ހުއްދަކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުން އެހައްދަވނީ ގޯހެކެވެ. 

ޤާޟީ ކަމަށް އަންހެނަކު އައްޔަންކުރާ މީހާ ފާފަވެރިވާނެކަމަށް އިލްމުވެރިން އިޖުމާޢު (އެއްބަސް) ވެފައިވެއެވެ. 

ޝައިޚް އަލީ ޒާހިރް ބިން ސަޢީދް ޤާސިމް

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


66%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
8%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު