އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ދިރާގު ރޯޑު ރޭހުގެ ހުރިހާ ޖާގަ ފުލްވެއްޖެ

މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ދިރާގު ރޯޑު ރޭހުގެ ހުރިހާ ޖާގަ ފުލްވެއްޖެ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 0 ސިކުންތު

މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ދިރާގު ރޯޑު ރޭހުގެ ހުރިހާ ޖާގަ ފުލްވެއްޖެކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފިއެވެ.

މުވާސަލާތީ ކުންފުނިން ބުނީ މިއަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 4000 މީހުންގެ ޖާގަ އެއްކޮށް ފުލްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑު ރޭސް މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުތަކާއި ޚިލާފަށް މިރޭހުގައި އޮންނަ 5 ކިލޯމީޓަރާއި 10 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުވުން ބާއްވާ ގަޑިއަށް ވަނީ ބަދަލުގެނެސްފައެވެ.

އެގޮތުން 10 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުވުން ހެނދުނު 6:00 ގައި ބއްވާ އިރު، 5 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުވުން އޮންނާނީ ހަވީރު

16:30 ގައެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީގޮތުން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ މި ރޭސް ބާއްވާ މިއީ 13 ވަނަ އަހަރެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


100%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މުހައްމަދު އަފްރާޙް