އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މުސްލިމެއްގެ ބޮލުގަ ދޮގު އިލްޒާމް އެޅުވުމަކީ ތައުބާވެ އަދި އެމީހެއްގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެން ޖެހޭނެ ކަމެއް: ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު

މުސްލިމެއްގެ ބޮލުގަ ދޮގު އިލްޒާމް އެޅުވުމަކީ ތައުބާވެ އަދި އެމީހެއްގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެން ޖެހޭނެ ކަމެއް: ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 20 ސިކުންތު

"މުސްލިމެއްގެ އަބުރަށް އަރައިގަތުމާއި ދޮގު އިލްޒާމުތައް އެޅުވުން އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ ޙަރާމް ކުރައްވާފައެވެ. އެފަދަ ކަމެއް ކޮއްފި މީހަކު ތައުބާވެ، އެފަރާތެއްގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދެންޖެހެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ލަދަށް ވުރެ އާޚިރަތުގެ ޢަޒާބު މާބޮޑެވެ."

--ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު 

 

ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު މިފަދަ ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައއާއި ކޮފީ  މޭޒުތަކުގައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި އެމީހަކު ބޭނުން މީހެއްގެ އަބުރު ކަތިލުމުގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރުވެފައިވުމުގެ އިތުރުން އިސްލާމް ދީނުގައި އޮންނަ މިފަދަ ޙުކުމްތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގައި މުގުރައި ރާއްޖޭގައި ތިއްބެވި ޚިދުމަތްތެރި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ އިސްތަށިފުޅުގައިވެސް ތަފާތު، ބޮޑެތި ދޮގު އިލްޒާމްތައް އަޅުވަމުންގެންދާ ވަގުތެއްގައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


38%
ވ.ރަނގަޅު
11%
ރަނގަޅު
15%
އޯކޭ
34%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް