އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އަވަސް ރައިޑްގެ ޑްރައިވަރު އާދަމް ސާމީއަށް ތަޢްރީފް!

އަވަސް ރައިޑްގެ ޑްރައިވަރު އާދަމް ސާމީއަށް ތަޢްރީފް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 2 ސިކުންތު

އަވަސް ރައިޑްގެ ޑްރައިވަރު އާދަމް ސާމީއަށް ތަޢްރީފްކޮށްފިއެވެ. 

ފަންގ ފަންގ ކިޔާ ބިދޭސީ އަންހެނަކު ބުނީ ޓެކްސީގެ ފަހަތު ސީޓުގައި ބެހެއްޓުނު ލަގެޖު ޑްރަވަރަށް ގުޅުމުން ވަގުތުން ގެންގޮސްދިން ކަމަށާއި އެކަމަށް އެއްވެސް އަގެއްވެސް ނުނަގާ ކަމަށެވެ.  

"އަހަރެން މާލެ ދެކެ ލޯބިވަނީ މިހެންވެ. ޝުކުރިއްޔާ އާދަމް ސާމީ!" ފަންގ ފަންގ ބުނެފައިވެއެވެ.

ޓެކްސީ ދުއްވާ މީހުންނަކީ މިފަދަ ރީތި ނަން ރާއްޖެ އަށް ހޯދައިދެވިދާނެ ބައެއްކަން މިއަދުނޫހުން ވާނީ ކުރިންވެސް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ހިތާމައަކީ މަދު ޑްރައިވަރުންގެ އަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން ރާއްޖެ ބަދުނާމުވަމުންދާކަމެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
12%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
12%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް