އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޕޮލިޓެކްނިކާއި ޝީޝާއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ޕޮލިޓެކްނިކާއި ޝީޝާއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 27 ސިކުންތު

ޝީޝާ އަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމަށް ޕޮލިޓެކްނިކާއި ޝީޝާއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޕޮލިޓެކްނިކުން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އިންޑަސްޓްރިއަލް އެކްސްޕީރިއަންސް ހޯދައިދޭނެ އެވެ އަދި ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ކެމްޕަސްތަކުގައި ކިޔަވާދަރިވަރުންނަށް ދޭ ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ވަޒީފާ ހޯދުމަށް ޝީޝާ އިން އެހީދޭނެއެވެ.

ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ގްރެޖުއޭޓުންނަށް ޝީޝާގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންދޭނެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


100%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު