އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އަންހެނެއްގެ އަތް ދަބަސް ފޭރިގަތް 3 އަންހެނުން ސޯޅަ މަސް ދުވަހަށް ޖަލަށްލައިފި

އަންހެނެއްގެ އަތް ދަބަސް ފޭރިގަތް 3 އަންހެނުން ސޯޅަ މަސް ދުވަހަށް ޖަލަށްލައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 45 ސިކުންތު

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މެންޗެސްޓަރގައި 19 އަންހެނަކަށް އަނިޔާކޮށް އޭނާގެ އަތް ދަބަސް ފޭރިގަނެގެން ފިލަން އުޅުނު 3 އަންހެނުން 16 މަސް ދުވަހާއި 12 މަސް ދުވަހާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.  

ފުލުހުން ބުނީ އެ 3 އަންހެނުންނަކީ ގޭނެގެއް ކަމަށެވެ. ފުލުހުންނަށް އާދެވުނު އިރު ޢާންމުންގެ ބައަކު ވަނީ 3 އަންހެނުން ހިފަހައްޓައިފައެވެ.  

އަނިޔާ ލިބުނު އަންހެން ކުއްޖާ ބުނީ އެންމެ ދެރަވީ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑުން ބައެއް އުފުރާލާފައިވާތީ ކަމަށެވެ. "އެ 3 އަންހެނުން އަހަރެން ބިންމައްޗަށް ވައޓާލުމަށްފަހު އިސްތްށިގަނޑުގަ ހިފައި ދެމީ."

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
12%
ރަނގަޅު
12%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް