އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ގޭގަ ތިއްބަވައިގެން ނަމަވެސް މިފަދަ ދުޢާތައް ކޮށްދެއްވާ!

ގޭގަ ތިއްބަވައިގެން ނަމަވެސް މިފަދަ ދުޢާތައް ކޮށްދެއްވާ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 18 ސިކުންތު

މިހާރު މާލޭގައި ހިނގައިގެން އުޅޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރަން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އިތުރުން ދުޢާކުރެއްވުން ކީއްތޯއެވެ؟

ގިނަގިނައިން اللَّهُ أَكْبَرُވިދާޅުވާށެވެ!

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


37%
ވ.ރަނގަޅު
4%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް